Tävling för 9:e-klassare

Alla elever i årskurs 9 (läsåret 24/25) får delta i denna tävling – med sin klass.

För att ha chans att vinna ett av penningpriserna krävs att kommunen, skolförvaltningen eller skolan som klassen tillhör antingen har löst ett filmpass eller tecknat ett medlemskap hos Atentis.

Tävlingens syfte är att ge många 15-16-åringar tillfälle att under trevliga former få med sig värdefull kunskap och nya insikter kring trafikens risker. Detta kan förhoppningsvis leda till att fler försöker undvika farliga situationer och beteenden i trafiken. Då kan också antalet riktigt onödiga olyckor minska, något vi ju alla vill.

Varmt välkomna att delta – och lycka till!

Instruktion

Skicka ett mejl till info@atentis.se

Mejlets ämne/ärende ska vara ”Tävlingsbidrag 24/25”.

Mejlets innehåll: Ange först, omedelbart efter eventuell hälsningsfras, tydligt klassens beteckning (exempelvis ”9 b”), skolans fullständiga namn, ort och kommun. Dessa fyra uppgifter skrivs i Arial, 12 punkter, fetstil – var och en på en egen rad, utan mellanrum dem emellan. 

Därefter ska följa en blankrad, varefter läggs en länk till ett PDF-dokument som har sparats/lagrats på ett säkert sätt – på skolans/kommunens server eller i etablerad molntjänst som Dropbox, OneDrive eller liknande. Man ska utan svårighet kunna läsa länkens hela URL.

Därefter får i själva mejlet enbart finnas valfri avslutande hälsningsfras. 

PDF-dokumentets innehåll: Det ska innehålla tre (3) sidor, varken färre eller fler. Också detta ska inledas med klassens beteckning, skolans fullständiga namn, ort och kommun. Även här ska uppgifterna skrivas i Arial, 12 punkter, fetstil  – var och en på en egen rad, utan mellanrum raderna emellan. Därefter, på den femte raden, anges hur många elever klassen har (till exempel ”27 elever”).

I övrigt ska dokumentet enbart bestå av bilder, och korta bildtexter, enligt vad som nu följer.

Först, direkt efter inledningen av dokumentet enligt ovan, ska ligga ett foto som illustrerar när klassen tittar på en av Atentis kortfilmer i bredbildsformat. Fotot ska vara taget längst bakifrån i rummet, och vara av så god kvalitet att det framgår vilken film klassen tittar på just vid fotoögonblicket. Klassens elever får enbart synas fotograferade bakifrån, om så föredras i mörker (”biobelysning”). Som bildtext för fotot ska anges namnet på den film som klassen tittar på vid fototillfället.

Stillbild från Atentis kortfilm ”28 Farliga vanliga Fel bakom ratten”

Därefter ska följa fem (5) skärmdumpar i bredbildsformat, var och en med bildtext enligt nedan. Var och en av skärmdumparna ska visa något budskap från en av Atentis kortfilmer, ett budskap som klassen anser är mycket viktigt.

Ingen enskild film får vara representerad av fler än en (1) skärmdump. De fem skärmdumparna ska alltså härstamma från fem olika filmer – dock inte från den som klassen tittade på vid fototillfället enligt ovan.

Tre (3) av dessa filmer får klassen välja fritt, medan de övriga två ska vara ”19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare” och ”Bakom ratten FÖR Livet”.

Som bildtext för respektive skärmdump ska anges namnet på den kortfilm den tagits från, och det på exakt rätt sätt.

Direkt efter de fem skärmdumparna ska följa en mycket kort, sammanfattande, motivering – maximalt innehållande 100 tecken – för varför klassen valt just dessa.

Ge PDF-dokumentet filnamnet ”Tävlingsbidrag från [klassens namn], [skolans namn] i [kommunens namn]” – exempelvis ”Tävlingsbidrag från 9 b, Skolskolan i X kommun”. 

Stillbild från Atentis kortfilm ”13 Farliga möten mellan bilist och cyklist”

Alla Atentis kortfilmer kan ses direkt här på vår hemsida, flikarna bilistercyklister och gående (där de är länkade till vår Youtubekanal).

För att ha chans till prispengar måste tävlingsbidraget ha inkommit Atentis senast 2025-02-28.

Atentis kommer aldrig att ladda ned länkade PDF-filer, utan enbart studera innehållet via webbläsare för bedömning och registrering huruvida kraven är uppfyllda. Självfallet kommer också alla mejl/tävlingsbidrag att stanna hos Atentis, och inte delas vidare.

Priser

Bland de klasser som på rätt sätt mejlat in sitt tävlingsbidrag, som på varje punkt motsvarar instruktionerna enligt ovan, lottas 20 priser ut á 5.000 kronor.

Lottningen förrättas 2025-03-21 kl. 12:00 vid en ceremoni som sänds live på Youtube.

Vinnarna meddelas individuellt, och kommer också efter fullbordad tävling att omnämnas i ett pressmeddelande – liksom självfallet här på Atentis hemsida.

Bonuschans

De 20 prisvinnande klasserna kommer dessutom att erbjudas möjlighet att delta i ytterligare en lärorik tävling – och där kämpa om 1:a-priset 10.000 kr och 2:a-priset 5000 kr. Denna tävling avgörs i april 2025.

Och, som inledningsvis klargjordes – för att ha chans att vinna pris(er) behöver klassens kommun/skolförvaltning/skola/friskola ha löst ett filmpass, alternativt ha tecknat medlemskap hos Atentis.

Sidan uppdaterades senast 2024-06-28.