För säkrare fotgängare

Inom Atentis arbetar vi för ökad trafiksäkerhet inte minst för gående och andra särskilt sårbara, trafikanter. Vi har hittills producerat två kortfilmer särskilt riktade till fotgängare.

Den ena filmen, 4 minuter lång, går igenom ett antal vanliga fel – i vissa fall lagbrott, i andra ”bara” olämpliga, riskabla, beteenden – som ibland leder till, eller bidrar till onödiga olyckor med allvarliga konsekvenser.

Den andra är en mycket kort film på temat synbarhet. Den visualiserar tydligt hur riskabelt det är att vistas i trafiken i mörker – utan att se till att synas ordentligt.

Se filmerna själv, och dela även gärna vidare dem till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Vi bedömer att äldre tonåringar kan ha stor behållning av att själva se filmerna, medan yngre barn och ungdomar med fördel kan se filmerna tillsammans med t.ex. föräldrar eller lärare – lämpligen för uppföljande samtal kring de olika viktiga situationerna i dem.

Filmerna är också fria att använda vid såväl trafikundervisning som i andra sammanhang. Se gärna också våra filmer för cyklister och bilister. Ta även gärna en titt på Transportstyrelsens webbplats för fördjupning i trafikreglerna för gående.

Vårt namn var tills helt nyligen NTF Öst, vilket förklarar att avtryck (logotyp och uppgift om avsändare) från det ännu finns i några av våra filmer.

19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare
Fotgängare är kraftigt överrepresenterade i statistiken över allvarligt skadade i trafiken. Utan skydd är vi extra sårbara. I denna film går vi igenom ett antal mer eller mindre vanliga beteenden som ibland leder till, eller bidrar till att olyckor med allvarliga följder inträffar.
Den billigaste livförsäkringenlivräddaren
Ja, REFLEXEN är verkligen det. I mörker förvandlas vi lätt till mörka skuggor, i praktiken ofta helt osynliga – något denna dramatiska kortkorta film tydligt illustrerar. 

Sidan uppdaterades senast 2022-06-14.