För säkrare fotgängare

Inom Atentis arbetar vi för ökad trafiksäkerhet inte minst för gående och andra särskilt sårbara trafikanter. Vi har hittills producerat tre kortfilmer särskilt riktade till fotgängare.

Den ena filmen, ”19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare”, går igenom ett antal vanliga fel – i vissa fall lagbrott, i andra ”bara” olämpliga, riskabla, beteenden – som ibland leder till, eller bidrar till onödiga olyckor med allvarliga konsekvenser.

Den andra filmen har rent visuellt mycket gemensamt med den ovan nämnda, men har utformats för att särskilt passa vid kommunikation med barn och ungdomar, exempelvis inom grundskolan.

Den tredje är en mycket kort film på temat synbarhet. Dess syfte är att visualisera hur riskabelt det är att vistas i trafiken i mörker – utan att se till att synas ordentligt.

Se filmerna själv, och dela även gärna vidare dem till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Vi bedömer att äldre tonåringar kan ha stor behållning av att själva se filmerna, medan yngre barn och ungdomar med fördel kan se filmerna tillsammans med till exempel föräldrar eller lärare – lämpligen för uppföljande samtal kring de olika viktiga situationerna i dem.

Se gärna också våra filmer för cyklister och bilister. Det kan också vara en god idé att ta en titt på Transportstyrelsens webbplats för fördjupning i trafikreglerna för gående.

Ta även gärna en titt på Transportstyrelsens webbplats för fördjupning i trafikreglerna för gående.

Våra kortfilmer lämpar sig att använda vid såväl utbildning som för varje annat sammanhang syftande till att öka trafikkunskapen och säkerheten.

För användning inom ramen för juridiska personers verksamhet krävs medlemskap hos Atentis.

19 Farliga vanliga Fel av Fotgängare
Fotgängare är rejält överrepresenterade i statistiken över allvarligt skadade i trafiken. Utan skydd är vi extra sårbara. I denna film går vi igenom ett antal mer eller mindre vanliga beteenden som ibland leder till, eller bidrar till att olyckor med allvarliga följder inträffar.
Gå rätt i trafiken!
Denna film har gjorts med i första hand barns behov i åtanke. Den är lämplig att använda i grundskolan, som intresseskapande utgångspunkt för samtal och lärande. Samtidigt erbjuder den ett bra stöd för trafiksäkerhetssamtalen i hemmet mellan föräldrar och barn.
Den billigaste livförsäkringenlivräddaren
Ja, REFLEXEN är verkligen det. I mörker förvandlas vi lätt till mörka skuggor, i praktiken ofta nästan eller helt osynliga – något denna dramatiska kortkorta film tydligt illustrerar. 


Sidan uppdaterades senast 2024-03-27.