För säkrare cykling

Inom Atentis arbetar vi för ökad trafiksäkerhet inte minst för cyklister och elsparkcyklister.

Det är i praktiken inte alltid lätt att göra rätt som cyklist – så vi vill gärna underlätta, hjälpa till, med sådant just vi har möjlighet till. Därför har vi gjort ett antal kortfilmer – samlade nedan – som fokuserar på faktorer som är viktiga för ett så säkert, tryggt och glädjefyllt cyklande/åkande som möjligt.

I filmerna tas upp frågor som:

 • Hur ska en cykel utrustas för att motsvara lagkraven?
 • Räknas cyklar och elsparkcyklar som fordon?
 • Var cyklar man?
 • Vad innebär ”högerregeln”, och gäller den även för cyklister?
 • Vilka skyldigheter har cyklister i trafiken?
 • Finns det någon som har rättigheter i trafiken?
 • Vad menas med att behöva lämna företräde, och är det samma sak som att ha väjningsplikt?
 • Vad betyder egentligen trafikskyltarna?
 • Vilka regler gäller vid olika slags cykelpassager?
 • Vad är skillnaden mellan cykelpassager och cykelöverfarter?
 • Hur bör man som cyklist bete sig vid en sväng?
 • Vad göra när man känner sig osäker på vilka regler som gäller?
 • Hur skyddar man sig bäst mot oväntade farliga händelser?
 • Vilka trafikregler gäller särskilt när man kör elsparkcykel?
 • Vilka är de särskilt riskabla trafiksituationerna för cyklister?

Se filmerna själv, och dela dem även gärna vidare till anhöriga, vänner och kollegor i alla åldrar. Vi bedömer att äldre tonåringar kan ha mycket stor behållning av att själva se filmerna, medan yngre barn och ungdomar med fördel kan se dem tillsammans med till exempel föräldrar eller lärare – lämpligen för uppföljande samtal kring de olika viktiga situationerna i dem.

Eller varför inte pausa filmen så snart en situation tas upp som föranleder diskussion eller fördjupning!?

Se gärna också våra filmer för gående och bilister. Det kan också vara en god idé att ta en titt på Transportstyrelsens webbplats för fördjupning i de trafikregler som gäller för cyklister.

Filmerna lämpar sig att använda vid såväl utbildning som för varje annat sammanhang syftande till att öka trafikkunskapen och säkerheten.

För användning inom ramen för juridiska personers verksamhet krävs medlemskap hos Atentis.

ABC för elsparkcyklister
Vilka regler gäller, och vad bör man särskilt tänka på när man kör elsparkcykel? Det får du svar på om du ser denna film. Se gärna även kortfilmerna vi gjort på det bredare temat ABC för cyklister – i princip allt i dem gäller även elsparkcyklister.
ABC för cyklister – del 1
Hur ska en cykel vara utrustad för att motsvara lagkraven? Var och hur cyklar man, och när? Hur bete sig vid svängar, och vid möten? Hur undvika olyckor? En hel del sådant viktigt har du bra koll på efter att ha sett denna film.
Vad betyder egentligen trafikskylten?
Många av oss som cyklar eller åker elsparkcykel är inte helt säkra på alla trafikregler. Vi har därför gjort denna kortfilm för att ge möjlighet att snabbt få koll på vad de viktigaste trafikskyltarna betyder.
13 Farliga möten mellan cyklist och bilist
När cyklister och bilister krockar, ofta med svåra personskador som följd, sker det vanligen i vissa specifika trafiksituationer. Om man som cyklist vill göra sitt yttersta för att undvika att bli inblandad i en sådan fasansfull, och ofta livsfarlig, händelse bör man således vara särskilt uppmärksam vid dessa situationer. Se vår kortfilm så vet du vilka vi avser.
ABC för cyklister – del 2
Vi går i denna film igenom begrepp som högerregeln, skyldigheter, rättigheter och företräde – vilka allihop är mycket viktiga att ha bra koll på som säker cyklist.
ABC för cyklister – del 3
Vi går i denna film igenom vad som gäller vid ett antal olika typer av korsningar och konfliktpunkter.
ABC för cyklister – del 4
Som cyklist kan man ibland hamna i situationer där man kan känna osäkerhet kring vilka regler som egentligen gäller, och hur man då bör bete sig. I trafiken kan alltid det oväntade inträffa, vilket som oskyddad trafikant är särskilt viktigt att försöka gardera sig emot. Om sådant och ett antal goda råd om hur man bör tänka, och agera i olika särskilt känsliga trafiksituationer handlar denna film.
Låt Cykelskolbussen ersätta trafikkaoset!
Vid åtskilliga grundskolor råder under morgonen trafikkaos med bristande säkerhet när många barn lämnas med bil. Med stor inspiration från irländska Galway vill vi med denna film uppmuntra startande av ”cykelskolbussar”, som utifrån flera viktiga aspekter är ett mycket bättre alternativ än bilskjutsning.

Missa inte våra filmer för bilister, och heller inte för gående.


Sidan uppdaterades senast 2024-03-27.