Atentis – för ökad trafiksäkerhet

Atentis är en oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län – med sammanlagt nära 3 miljoner invånare fördelade på 35 kommuner.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, påminnelser och uppmärksammanden för ett säkrare beteende och ökad riskmedvetenhet. Vårt huvudsakliga fokus har vi på gåendes, cyklisters och andra oskyddade trafikanters säkerhet.

I relevanta sammanhang adresserar vi också kommuner och Trafikverket – vanligen för att uppmärksamma på behov av åtgärder för oskyddade trafikenter. 

Vår ledstjärna är nollvisionen – innebärande att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle (Gotlands län) och Malte Burwick (Uppsala län och Stockholms län), men har ändå ambitionen att via webbens mångfald av kanaler kunna nå alla transportalstrande företag och organisationer, liksom miljontals trafikanter.

Atentis två medarbetare Anna Rönnle, bosatt i Visby och verksam på Gotland, och Malte Burwick, bosatt i Uppsala men i huvudsak verksam på webbens olika kanaler.

I Sverige kan man faktiskt, om man har otur med bristande intresse/kunskap hos såväl föräldrar som lärare i skolan, trampa runt på cykel även i de allra farligaste trafikmiljöerna helt utan koll på vare sig regler eller särskilda risker. Det är just på detta vi inom Atentis har vårt uttalade huvudfokus, tillsammans med en särskilt anpassad kommunikation med förare av farliga fordon syftande till att påminna om, och uppmärksamma på, det angelägna i att lägga särskild vikt vid att tillämpa ett körsätt som minskar risken för olyckor med allvarliga konsekvenser för just cyklande och gående – oskyddade trafikanter.

Vår utgångspunkt är att det ska vara enkelt, och gå relativt snabbt, att skaffa sig en åtminstone hyfsat god grund för sitt trafikantskap. Det ska dessutom vara både roligare och gå smidigare än att till exempel försöka göra det genom att tillgodogöra sig alla relevanta texter på Transportstyrelsens hemsida.

Vi producerar, sedan juni 2020, på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av verktyget Storykit egna kortfilmer som vi ger stor spridning genom bland annat marknadsföring på sociala medier. Vår övertygelse är att de bidrar till viktig kunskap och nya insikter hos många människor – för ett i genomsnitt säkrare beteende i trafiken.

Vårt namn – Atentis – har vi lånat från det internationella hjälpspråket esperanto. Betydelsen är ”uppmärksamma”, ”uppmärksamhet” – alltid lika relevant i trafiksammanhang.

Intill 1 maj 2022 hette vi NTF Öst.

Besök oss gärna även på Facebook, Youtube och Linkedin – följ vårt arbete för säkrare trafik!

Styrelse

Niclas Saptovic, ordförande

Daniel Jäderland, vice ordförande

Jessica Frebelius, ledamot

Tommy Rosenkvist, ledamot

Jane Erixon, ledamot

Medlemmar

Atentis är en medlemsorganisation. Enligt stadgarna kan organisation och samhällsinstitution som vill arbeta för eller sympatiserar med Atentis ändamål bli medlem.

Inför 2023 års årsmöte, som hölls 30 mars, stödde 52 juridiska personer Atentis verksamhet genom medlemskap.

Vi är mycket tacksamma för detta, då det innebär att vi kan nå fram till riktigt många trafikanter med regelinformation, uppmärksammanden på risker, påminnelser och goda råd.

Vi är också mycket tacksamma för det verksamhetsbidrag vi erhåller från Region Uppsala.

Följande organisationer – Atentis medlemmar – erlade årsavgift 2022 i enlighet med beslut fattat vid årsmöte 2022-03-31:

Caravan Club of  Sweden – Uppsala
Danderyds kommun
Däckspecialisternas Riksförbund
Enköpings kommun
Folksam
FORIA
Gotlands Bilsportförbund
Gotlands Motorförenings Bilklubb
Heby kommun
Huddinge kommun
Håbo kommun
JR Motorsport AB
Knivsta kommun
Kommunal Mitt (Uppsala)
Kommunal Stockholms län
Länsförsäkringar Gotland
Länsförsäkringar Stockholm
Länsförsäkringar Uppsala
Lidingö kommun
Lundins Bil
Motorklubben Gutarna
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Personskadeförbundet RTP-S
PRO Stockholms län
PRO Uppsala län
Region Gotland
Salems kommun
SKPF Distrikt Uppsala Län
SMC Gotland
Sollentuna kommun
SPF Seniorerna Gotlandsdistriktet
SPF Seniorerna Uppsala län
Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB
Sundbybergs kommun
Synskadades Riksförbund, Uppsala
Södertälje kommun
Tierps kommun
Transportarbetareförbundet avd 41, Uppsala
Transportarbetareförbundet avd 5, Stockholm
Tulemarkens Villaägarförening
Tyresö kommun
Täby kommun
Upplands Bilsportsförbund
Upplands Bro
Upplands Väsby kommun
Uppsala kommun
Vallentuna kommun
Vision sektion 99
Vision-P Uppsala
Värmdö kommun
Österåkers kommun
Östhammars kommun

Sidan uppdaterades senast 2023-03-23.