Atentis – för ökad trafiksäkerhet

Atentis är en oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län – med sammanlagt nära 3 miljoner invånare fördelade på 35 kommuner. Intill 1 maj 2022 hette vi NTF Öst.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, argument och andra verktyg för ett säkrare beteende och ökad riskmedvetenhet. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att öka trafiksäkerheten för gående, cyklister och andra oskyddade, aktiva, trafikanter.

Vi försöker också i olika sammanhang påverka systemansvariga – i första hand kommuner och Trafikverket – att prioritera trafiksäkerhet, även i det fallet inte minst för aktiva trafikanter. 

Vår ledstjärna är nollvisionen – innebärande att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle (Gotlands län) och Malte Burwick (Uppsala län och Stockholms län), men har ändå ambitionen att via webbens mångfald av kanaler kunna nå alla transportalstrande företag och organisationer, liksom miljontals trafikanter.

Atentis två medarbetare Anna Rönnle, bosatt i Visby och verksam på Gotland, och Malte Burwick, bosatt i Uppsala och i huvudsak verksam på webbens olika kanaler.

Vi producerar på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av verktyget Storykit egna trafiksäkerhetsfilmer som vi ger stor spridning genom bland annat marknadsföring på sociala medier. Vår övertygelse är att de bidrar till viktig kunskap och nya insikter hos riktigt många människor – för ett i genomsnitt säkrare beteende i trafiken. Vår satsning på film- och webbaserad kommunikation inleddes så sent som i juni 2020, men vi räknar redan antalet videovisningar i miljoner.

Besök oss gärna även på Facebook och Linkedin – följ vårt arbete för säkrare trafik!

Sidan uppdaterades senast 2022-05-02.