Atentis – för ökad trafiksäkerhet

Atentis är en oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik, med mer riskmedvetna trafikanter.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, påminnelser och uppmärksammanden för ett säkrare beteende och ökad riskmedvetenhet. Vårt huvudsakliga fokus har vi på gåendes, cyklisters och andra oskyddade trafikanters säkerhet.

I relevanta sammanhang adresserar vi också kommuner och Trafikverket – inte sällan för att uppmärksamma på behov av säkerhetshöjande infrastrukturåtgärder för oskyddade trafikanter. 

Sammanfattningsvis försöker vi bidra till att lyfta trafiksäkerheten på samhällsagendan – liksom på såväl enskilda människors som organisationers och företags.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle och Malte Burwick, men representerar tillsammans en avsevärd bredd såväl kunskaps- som erfarenhetsmässigt – inom trafiksäkerhetsområdet såväl som inom trafikområdet i stort. Genom att fullt ut anamma modern teknik och effektiva arbetsmetoder har vi, vår lilla personalstyrka till trots, ändå ambitionen att dels via webbens mångfald av kanaler, dels genom våra medlemsorganisationer, kunna nå miljontals trafikanter liksom tusentals företag och organisationer.

Atentis två medarbetare under ett friskvårdspass i Visby – Anna Rönnle, bosatt just där och verksam på Gotland, och Malte Burwick, bosatt i Uppsala men i huvudsak verksam på webbens mångfald av kanaler.

I Sverige kan man faktiskt, om man har otur med bristande intresse/kunskap hos såväl föräldrar som lärare i skolan, trampa runt på cykel även i de allra farligaste trafikmiljöerna helt utan koll på vare sig regler eller särskilda risker. Det är just på detta vi inom Atentis har vårt uttalade huvudfokus, tillsammans med en särskilt anpassad kommunikation med förare av farliga fordon syftande till att påminna om, och uppmärksamma på, det angelägna i att lägga särskild vikt vid att tillämpa ett körsätt som minskar risken för olyckor med allvarliga konsekvenser för just cyklande och gående – oskyddade trafikanter.

Vår utgångspunkt är att det ska vara enkelt, och gå snabbt, att skaffa sig en åtminstone hyfsat god grund för sitt trafikantskap. Det ska dessutom vara både roligare och gå smidigare än att till exempel försöka göra det genom att tillgodogöra sig alla relevanta texter på exempelvis Transportstyrelsens hemsida.

Vi producerar med hjälp av verktyget Storykit egna kortfilmer som vi ger stor spridning genom marknadsföring på sociala medier, och genom att erbjuda våra medlemsorganisationer fritt nyttjande av dem inom ramen för deras olika verksamheter. Vår övertygelse är att de bidrar till viktig kunskap och nya insikter hos många människor – för ett i genomsnitt säkrare beteende i trafiken.

Som icke vinstdrivande organisation utan alla former av ekonomiska bidrag – med ambitionen att alltid försöka åstadkomma mesta möjliga trafiksäkerhetsnytta – har vi inte möjlighet att vid varje tidpunkt åta oss nya uppdrag. Men om en intresseförfrågan motsvarar vår verksamhetsidé är vi naturligtvis alltid öppna för samtal härom.

Insatser som kan vara intressanta för oss är i första hand:

  • Insiktsutbildningar
  • Föredrag om trafiksäkerhet
  • Hastighetsmätningar

Kontakta oss gärna via e-post info@atentis.se, så ska vi se om vi kan tillgodose ert behov eller önskemål.

Vårt namn – Atentis – har vi lånat från det internationella hjälpspråket esperanto. Betydelsen är ”uppmärksamma”, ”uppmärksamhet” – alltid lika relevant i trafiksammanhang.

Atentis organisationsnummer är 817601-2253.

Följ oss gärna på Youtube, Facebook, Instagram och Linkedin. Och varmt välkomna att bli vår medlemsorganisation – för er egen skull, samtidigt som ni stödjer vårt arbete för säkrare människor och färre olyckor i trafiken.

Styrelse

Niclas Saptovic, ordförande

Daniel Jäderland, vice ordförande

Jessica Frebelius, ledamot

Tommy Rosenkvist, ledamot

Jane Erixon, ledamot

Sidan uppdaterades senast 2024-04-09.