Atentis – för ökad trafiksäkerhet

Atentis är en oberoende trafiksäkerhetsorganisation som utan vinstintresse arbetar för en säkrare trafik i Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län – med sammanlagt nära 3 miljoner invånare fördelade på 35 kommuner.

Vi försöker nå fram till såväl enskilda medborgare/trafikanter som olika trafikantgrupper med information, påminnelser och uppmärksammanden för ett säkrare beteende och ökad riskmedvetenhet. Vårt huvudsakliga fokus har vi på gåendes, cyklisters och andra oskyddade trafikanters säkerhet.

I relevanta sammanhang adresserar vi också kommuner och Trafikverket – vanligen för att uppmärksamma på behov av åtgärder för oskyddade trafikanter. 

Sammanfattningsvis vill vi bidra till ett lyft för trafiksäkerheten på samhällsagendan – liksom på såväl enskilda människors som organisationers och företags.

Vår ledstjärna är nollvisionen – innebärande att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

Vi är bara två anställda, Anna Rönnle (Gotlands län) och Malte Burwick (Uppsala län och Stockholms län), men har ändå ambitionen att via webbens mångfald av kanaler kunna nå alla transportalstrande företag och organisationer, liksom miljontals trafikanter.

Atentis två medarbetare Anna Rönnle, bosatt i Visby och verksam på Gotland, och Malte Burwick, bosatt i Uppsala men i huvudsak verksam på webbens olika kanaler.

I Sverige kan man faktiskt, om man har otur med bristande intresse/kunskap hos såväl föräldrar som lärare i skolan, trampa runt på cykel även i de allra farligaste trafikmiljöerna helt utan koll på vare sig regler eller särskilda risker. Det är just på detta vi inom Atentis har vårt uttalade huvudfokus, tillsammans med en särskilt anpassad kommunikation med förare av farliga fordon syftande till att påminna om, och uppmärksamma på, det angelägna i att lägga särskild vikt vid att tillämpa ett körsätt som minskar risken för olyckor med allvarliga konsekvenser för just cyklande och gående – oskyddade trafikanter.

Vår utgångspunkt är att det ska vara enkelt, och gå snabbt, att skaffa sig en åtminstone hyfsat god grund för sitt trafikantskap. Det ska dessutom vara både roligare och gå smidigare än att till exempel försöka göra det genom att tillgodogöra sig alla relevanta texter på exempelvis Transportstyrelsens hemsida.

Vi producerar, sedan juni 2020, på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av verktyget Storykit egna kortfilmer som vi ger stor spridning genom bland annat marknadsföring på sociala medier. Vår övertygelse är att de bidrar till viktig kunskap och nya insikter hos många människor – för ett i genomsnitt säkrare beteende i trafiken.

Vårt namn – Atentis – har vi lånat från det internationella hjälpspråket esperanto. Betydelsen är ”uppmärksamma”, ”uppmärksamhet” – alltid lika relevant i trafiksammanhang.

Intill 1 maj 2022 hette vi NTF Öst.

Besök oss gärna även på Facebook, Youtube och Linkedin – följ vårt arbete för säkrare trafik!

Styrelse

Niclas Saptovic, ordförande

Daniel Jäderland, vice ordförande

Jessica Frebelius, ledamot

Tommy Rosenkvist, ledamot

Jane Erixon, ledamot

Sidan uppdaterades senast 2023-09-12.