Bilist för säkrare medtrafikanter

Här kan du läsa om och se våra filmer som vänder sig särskilt till bilförare. Syftet med filmerna är inte minst att de ska kunna bidra till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter som cyklister och gående.

Vi tar upp frågor som:

  • Riskerna för allvarliga personskador vid olyckor med cyklister, gående och andra oskyddade trafikanter.
  • Betydelsen av rätt attityd för att minska risken att orsaka allvarliga olyckor – och därmed bidra till ökad trafiksäkerhet.
  • Hur viktigt det är att vara en god förebild i trafiken som bilist.
  • Betydelsen av att tänka: Även när andra gör fel, kan jag själv välja att göra rätt.
  • Riskerna med att som bilförare brista i uppmärksamhet.
  • Särskilt farliga möten mellan bilist och cyklist: cykelpassage innan en rondell, högersväng över cykelfält med flera.
  • Att en stor andel av alla olyckor där bilförare är vållande beror på bristande uppmärksamhet och/eller bristande riskmedvetenhet.

Dela gärna även filmerna vidare till anhöriga, vänner och kollegor.

Se gärna också våra filmer för cyklister och för gående.

Filmerna lämpar sig att använda vid såväl utbildning som för varje annat sammanhang syftande till att öka trafikkunskapen och säkerheten.

För användning inom ramen för juridiska personers verksamhet krävs medlemskap hos Atentis.

12 Farliga vanliga fel bakom ratten – Tema distraktion
En stor andel av alla trafikolyckor beror på bristande uppmärksamhet. Det är mycket vanligt att man bakom ratten låter sig distraheras så allvarligt att man inte har en chans att reagera tillräckligt snabbt OM något oväntat plötsligt inträffar. I denna korta men dramatiska film åskådliggör vi 12 vanliga orsaker till att man helt i onödan allvarligt riskerar att åsamka såväl sig själv som sina medtrafikanter farligt krockvåld.
10 Farliga vanliga Fel bakom ratten – Tema bristande riskmedvetenhet
Många trafikolyckor beror på bristande riskmedvetenhet. I denna kortkorta film visas några vanliga sätt på vilka bilförare utsätter sig och sina medtrafikanter för onödig fara.
13 Farliga möten mellan bilist och cyklist
När bilister kör på cyklister, ofta med svåra personskador som följd, sker det vanligen i vissa specifika trafiksituationer. Om man – bakom ratten – vill göra sitt yttersta för att undvika att bli inblandad i en sådan fasansfull, och för cyklisten livsfarlig, händelse bör man således vara särskilt uppmärksam vid dessa situationer. Se vår kortfilm så vet du vilka vi avser.
Bakom ratten FÖR Livet
Många gående, cyklister och andra aktiva trafikanter blir påkörda av bilar och tunga fordon, ofta med mycket svåra skador och ibland även dödsfall som följd. I de allra flesta fall hade olyckan inte ens inträffat, eller resulterat i bara lindriga skador – om bara föraren i det farliga fordonet valt rätt körsätt. Det handlar mycket om att ha rätt ”mind set” – se filmen så förstår du vad vi menar.
28 Farliga vanliga Fel bakom ratten – Tema bristande riskmedvetenhet
Många trafikolyckor och tillbud beror på bristande riskmedvetenhet. I denna kortfilm tar vi upp 28 olika orsaker till att bilförare utsätter såväl sig själva som sina medtrafikanter för onödig fara.

Sidan uppdaterades senast 2024-04-15.