Filmpass

För juridiska personer – företag och organisationer – krävs antingen Filmpass eller Medlemskap för rätt att nyttja Atentis kortfilmer inom den egna verksamheten.

De intäkter Atentis härigenom får går oavkortat till underhåll och utveckling av kortfilmer på olika trafiksäkerhetsteman, samt hemsida och övriga viktiga plattformar/kanaler för vår trafiksäkerhetskommunikation. Atentis är en icke vinstdrivande organisation som inte åtnjuter några former av bidrag – och så ser vi gärna att det kan fortsätta vara.

För många företag och organisationer är ett filmpass det enklaste sättet att få möjlighet och rätt att nyttja Atentis kortfilmer, och stillbilder från dessa. För många är det också det enda sättet. Medan enbart (hela) juridiska personer kan teckna medlemskap, kan vilken organisatorisk enhet som helst lösa ett filmpass. Med andra ord kan avdelningar, enheter, sektioner och grupper göra det även om moderorganisationen väljer att avstå (och heller inte tecknar medlemskap).

På samma sätt som för medlemskap gäller ett filmpass som utgångspunkt under ett år, räknat från det datum betalning registrerats. Se dock gärna längre ned på sidan de förmånliga villkoren för längre giltighetstid.

Några exempel på stillbilder från Atentis kortfilmer

Betalning

För fakturering av ett filmpass, skicka oss ett mejl på adressen info@atentis.se. Ange tydligt organisationsnummer, eventuell referens, antal medarbetare/medlemmar/invånare, samt i förekommande fall namnet på den del av företaget/organisationen filmpasset ska gälla för.

Det går naturligtvis också bra att göra en direkt betalning till Atentis bankgiro 370-9037. Komplettera i så fall med ett mejl enligt ovan.

Som ideell organisation är vi befriade från moms.

Så snart betalning registrerats förmedlar Atentis per e-post en bekräftelse härpå, tillsammans med uppgift om sista giltighetsdag för filmpasset.

Priser per kategori och storlek

Skolor (grundskola, gymnasium, folkhögskola)
Antal eleverKronor/år
– 100300
101 – 200400
201 – 300500
Och så vidare – för varje ytterligare påbörjat hundratal elever ökar priset med 100 kronor)

Anm. Ett filmpass ger rätt att nyttja Atentis kortfilmer inom såväl undervisningen som med personalens trafiksäkerhet i åtanke. Givetvis kan filmpass lösas (även) av enskild klass. Observera att en kommuns köp av filmpass, alternativt tecknande av medlemskap, ger rätt för alla dess verksamheter – skolan inkluderad – att fritt nyttja Atentis material.

Pensionärsorganisationer
Antal medlemmarKronor/år
– 10 000600
10 001 – 20 0001 100
20 001 – 30 0001 600
Och så vidare – för varje ytterligare påbörjat tiotusental medlemmar ökar priset med 500 kronor)
Intresse-/ideella organisationer (alla övriga)
Antal medlemmarKronor/år
– 5 000600
5 001 – 10 0001 100
10 001 – 15 0001 600
Och så vidare – för varje ytterligare påbörjat femtusental medlemmar ökar priset med 500 kronor)
Företag, statliga myndigheter och enskilda förvaltningar inom kommuner & regioner – samt enskilda avdelningar/enheter inom sådana.
Antal medarbetareKronor/år
– 50500
51 – 1001 000
101 – 2001 500
201 – 3002 000
Och så vidare – för varje ytterligare påbörjat hundratal medarbetare ökar priset med 500 kronor)
Kommuner och Regioner (hela)
Antal invånareKronor/år
– 5 0001 200
5 001 – 10 0002 200
10 001 – 20 0004 200
20 001 – 30 0006 200
Och så vidare – för varje ytterligare påbörjat tiotusental invånare ökar priset med 2000 kronor
Några exempel på stillbilder från Atentis kortfilmer

Rabatt vid längre engagemang

Vi erbjuder rabatter på ordinarie årspris enligt nedan – vid direkt köp av filmpass med giltighet under längre tidsperiod än just ett år.

TidsperiodRabatt
År 225%
År 340%
År 450%
År 550%
…och så vidare.

Prova-på-erbjudanden

Ta gärna chansen att prova och utvärdera vårt material under en period kortare än ett år. Vi erbjuder följande alternativ:

ProvperiodPris
3 månader40 % av priset för ett år, enligt ovan
6 månader60 % av priset för ett år, enligt ovan

Sidan uppdaterades senast 2024-06-10.