Tjänster

Utöver att producera egna filmer och kommunicera dem via bland annat sociala medier bedriver vi även mera traditionell verksamhet syftande till ökad trafiksäkerhet.

På Gotland ägnar vi oss i huvudsak åt fysisk verksamhet – riskutbildning, skolinformation, trafiksäkerhetsföredrag, hastighetsmätningar med mera. På fastlandet lägger vi däremot lejonparten av såväl personella som ekonomiska resurser på digital kommunikation.

Atentis medarbetare Malte Burwick och Anna Rönnle i Visby 10 mars 2022.

Att det ser ut så beror främst på de mycket olika demografiska och trafikrelaterade förutsättningarna inom det geografiska område vi verkar i. Inverkar gör även de olika kompetensprofiler och huvudsakliga intresseområden vi två som är fast anställda inom Atentis har. Tillsammans representerar vi en avsevärd bredd både kunskaps- som erfarenhetsmässigt, inom trafiksäkerhetsområdet såväl som inom trafikområdet i stort.

Som icke vinstdrivande organisation med huvudsaklig ambition att alltid försöka åstadkomma mesta möjliga trafiksäkerhetsnytta, är det inte självklart att vi vid varje tidpunkt har möjlighet att åta oss nya uppdrag.

MEN – om en intresseförfrågan motsvarar vår verksamhetsidé är vi naturligtvis alltid öppna för samtal om ytterligare aktiviteter.

Insatser som kan vara intressanta för oss är i första hand:

  • Insiktsutbildningar
  • Föredrag om trafiksäkerhet
  • Hastighetsmätningar

Kontakta oss gärna via e-post info@atentis.se, så ska vi se om vi kan tillgodose ert behov eller önskemål!


Sidan uppdaterades senast 2024-02-26.