NTF Öst blir Atentis

Sedan snart 1,5 år tillbaka har vi, självstyrande NTF Öst, inget med den nu i konkurs försatta riksorganisationen NTF att göra – vare sig inom dess traditionella projektverksamhet eller på annat sätt. Det egentligen enda vi under senare år har haft gemensamt är tre bokstäver i namnet, och att vi verkar med den nationella, numera världsberömda, nollvisionen som ledstjärna.

Mycket snart har vi dock bara nämnda ledstjärna gemensam – i enlighet med beslut vid vårt årsmöte 31 mars är NTF Öst för närvarande under ombildning till Atentis Öst, för genomslag 1 maj.

Samma föreningsform, samma verksamhetsinriktning, samma geografiska verksamhetsområde och samma organisationsnummer.

Bara nytt namn – Atentis Öst, varav i de flesta sammanhang enbart varumärket ”Atentis” kommer att stå som avsändare av information och budskap.

Ordet Atentis har hämtats från det en gång så emotsedda nya, konstruerade, världsspråket esperanto. När vi nu tar det i vår mun, eller sätter det på pränt, associerar vi till de i trafiken så viktiga framgångsfaktorerna uppmärksamhet, uppmärksam och uppmärksamma. Jämför med engelskans mer bekanta ”attention”.

Vi välkomnar nu en mycket intressant framtid, under vilken vi kommer att ha möjlighet, och har för avsikt, att åstadkomma avsevärt mera trafiksäkerhetsnytta än vad som i genomsnitt varit möjligt för oss som en del av ”NTF-familjen”.

Vi kommer naturligtvis att fortsätta lägga en stor del av vår energi och tid på på kommunikation med trafikanter via främst sociala medier med egenproducerad video som bärare av våra viktiga budskap och ”signaler”.

Lika självklart kommer vi att fortsätta kommunicera angelägna framgångsfaktorer med kommuner, Trafikverket och andra viktiga aktörer i arbetet med att skapa bästa möjliga trafikmiljöer – i första hand med oskyddade trafikanters behov och förutsättningar i fokus.

Vi kommer också att fortsätta med en mängd andra, väl inövade och beprövade, aktiviteter som också genererar tydlig trafiksäkerhetsnytta.

Men vi kommer, precis som idag, aldrig att lägga tid och andra resurser på sammanhang där uppnådd trafiksäkerhetsnytta enligt vår bedömning inte är tydlig, eller helt enkelt för liten. Det är viktigt för oss att använda de medel vi blivit betrodda med, och själva förtjänat, på effektivast möjliga – och på ett i högsta grad ansvarsfullt sätt.

Håll gärna utkik efter detta – vårt nya – visuella avtryck (och många olika varianter av det) framöver:

Avslutningsvis på förekommen anledning bara en kommentar till det sentida mediala uppmärksammandet av de omfattande ekonomiska oegentligheter som konstaterats inom riksorganisationen NTF, och den konkurs som nu är aktuell med anledning av denna.

Det är mycket viktigt för oss att tydliggöra att NTF Öst inte har haft, eller har, någon som helst del i aktuellt bidragsfusk. Som framgår av den ovan länkade DN-artikeln har jag som skriver detta, och som är chef för NTF Öst (och snart i stället för Atentis), tvärtom aktivt bidragit till att det mångåriga bedrägeri jag upptäckte för ett halvår sedan i höstas nu satts stopp för.

2022-04-20

Malte Burwick
Chef NTF Öst > Atentis